JEDAN BROJ - JEDNA LEPŠA STAROST

U prvoj fazi akcije, POKRET 65+ prikuplja sredstva za zbrinjavanje najugroženijih starijih osoba. Ovaj akutni problem, rešavaćemo u saradnji sa humanitarnim organizacijama, državnim i lokalnim institucijama, kroz nabavku hrane i ogreva, najpotrebnijeg medicinskog materijala, te pružanjem nege i pomoći u kući.

0 1 4 2

BROJ ZBRINUTIH BAKA I DEKA

*“Ukupan broj starijih lica kojima je dodeljena neophodna pomoć. U slučaju da zbrinutom licu iz bilo kog razloga ta usluga više nije potrebna, prebacuje se  na drugo starije lice kojem je pomoć neophodna”.

Donacijama u novcu i slanjem SMS-a, pomažete zbrinjavanje starijih kojima je pomoć najpotrebnija.

Uključite se u akciju POKRETA 65+ i omogućite nekome lepšu i lakšu starost.

Jer, stari nisu stvari.

Žiro račun za uplate: Banka Intesa, 160-280242-49

SMS šaljite na 1651.  1SMS = 100 DIN sa PDV-om za sve mreže